Cjenik usluga

Već 10 godina cijene za građane ostale su nepromijenjene, dok je izmjenama i dopunama cjenika napravljena nova kategorizacija poslovnih subjekata.

 

Tvrtka Čistoća nije mijenjala cijene za građane još od 2006. godine, unatoč značajnom porastu cijena na svim područjima gospodarstva, što u konačnici znači da su se cijene usluga Čistoće smanjivale. Namjenska naknada nije mijenjana od 2008. godine, a od 31. srpnja 2023. godine više se ne naplaćuje.

Izmjenama i dopunama cjenika iz 2016. godine napravljena je nova kategorizacija mjesečnih naknada za poslovne prostore s ciljem urednije i pravičnije naplate od pravnih korisnika. Poslovni prostori podijeljeni su prema tipu djelatnosti i u tri  kategorije, ovisno o njihovoj realnoj mjesečnoj potrošnji. Ne zaboravimo, računi Čistoće većim dijelom odnose se na prikupljanje i zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada. Pravni korisnici mjesečne račune mogu značajno smanjiti na način da odvajanjem otpada smanjuju količinu miješanog komunalnog otpada koji bi odlagali u vlastite spremnike te plaćali po stvarnoj potrošnji.