Završetak provedbe projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada - ČISTOĆA d.o.o. Dubrovnik“

Provedba projekta „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada - ČISTOĆA d.o.o. Dubrovnik“ uspješno je privedena kraju 31. ožujka 2022. godine.

Kroz projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ realizirana je nabava vozila ukupne vrijednosti 1.671.566,67 kn, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda sufinancira  1.297.498,50 kn.

Cilj i svrha projekta bio je doprinijeti povećanju udjela odvojenog prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te na taj način doprinijeti smanjenju količine otpada koja se odlaže na odlagališta.

Provedene projektne aktivnosti su:

- Nabavljeno je novo komunalno vozilo za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada od korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama na području jedinica lokalne samouprave gdje Čistoća d.o.o. Dubrovnik pruža javnu uslugu prikupljanja otpada.  Riječ je o kamionu marke MAN TGM nadograđeno grajferom dohvata čak 8 metara i volumenom kiperskog sanduka od 22 m3 koji svojim karakteristikama značajno olakšava i ubrzava operativne mogućnosti sakupljanja odvojenih komponenti komunalnog otpada, posebno papira i kartona, staklene i plastične ambalaže. Vozilo je registrirano, a djelatnici Čistoće d.o.o obučeni su za upravljanje istim. Za vozilo su izrađene i oznake vidljivosti.

- Provedene su aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže podizanje svijesti o odvojenom prikupljanju i odlaganju otpada, ponovnoj uporabi i obradi otpada kroz informativno – edukativne aktivnosti kroz tiskane, audio i elektroničke medije (oglasi u tiskanim i elektronskim medijima, radio i TV spot, banneri za objavu na internetskim portalima)

- Izrađen je plakat i edukativno-informativni letak koji je dostupan i u online formatu na web stranici Čistoće d.o.o.

- Održane su edukacije za djecu predškolske i školske dobi s ciljem poticanja razvoja pozitivnih navika postupanja s otpadom

 

POVEZNICE:

https://strukturnifondovi.hr

Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Brže i efikasnije prikupljanje odvojenog otpada

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost tvrtke Čistoća d.o.o. Dubrovnik

 

NovostiVidi sve

Lapađani uče odvajati otpad

Edukacijske radionice koje se provode u sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ ovoga tjedna održane su za učenike drugih i trećih razreda OŠ Lapad.

Više...

Obavijest o privremenoj obustavi postavljanja narančastih spremnika za glomazni otpad

Kao i prethodnih godina tijekom turističke sezone privremeno će se obustaviti postavljanje narančastih spremnika za glomazni otpad.

Više...

Cool tjedan u Monti

U sklopu projekta „Cooltura odvajanja otpada“ održane su edukacijske radionice za učenike drugih i trećih razreda Osnove škole Montovjerna.

Više...