Očuvanje okoliša i putem moj e-računa

Počev od rujna više od 470 poslovnih korisnika umjesto u poštanski sandučić račun Čistoće dobili su putem servisa Moj-eRačun, odnosno u pretinac elektroničke pošte. 

Prednost ovakvog načina izdavanja računa je smanjenje troškova ispisa, kuvertiranja te dostave računa, a za primatelja e-račun je besplatan i ima status preporučene pošiljke.

Kod mnogih poslovnih subjekata trećinu ukupnog otpada čini papir čija se potrošnja izdavanjem elektroničkog računa znatno smanjuje ali i svrstava tvrtku u red onih koji se brinu o održivom razvoju jer je ekološka komponenta nemjerljiva.

Slanjem elektroničkog računa čuvamo naše šume za buduće generacije.

objavljeno 15.10.2016.

NovostiVidi sve

„Otpadomjer“ – novi projekt Čistoće

Tvrtka Čistoća započela je s pilot projektom prikupljanja miješanog komunalnog otpada sa ciljem mjerenja količine odloženog miješanog komunalnog otpada iz domaćinstva.

Više...

Započeli radovi na sanaciji odlagališta Grabovica

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima obišao je u utorak odlagalište otpada Grabovica gdje su započeli radovi na 1. fazi sanacije.

Više...

Eko dan u Josipovcu

U sklopu edukacije o pravilnom odvajanju otpada, djelatnice Čistoće, Lucija Kusalić i Vikica Bautović priredile su u Centru za rehabilitaciju Josipovac mali eko dan njegovim korisnicima.

Više...