Šampioni u odvajanju otpada

U suradnji s Udrugom Deša ovoga tjedna organizirani su posjeti reciklažnom dvorištu „Pod dubom“ za učenike petih i šestih razreda OŠ Ivana Gundulića.

Učenici ove škole dobro znaju koja su pravila odgovornog gospodarenja otpadom budući u školi provode projekt „U mojoj školi otpadom se gospodari!“. Kako smanjiti, pravilno odvojiti i odložiti otpad učenicima  nije bio problem te su u manje od 45 sekundi bez greške odvojili sav otpad koji je stavljen ispred njih. Svojim primjerom pokazali su kako odvajanje otpada i nje tako teško, potrebna je samo dobra volja, te slobodno možemo reći kako su pravi šampioni u odvajanju otpada.

Posjeti reciklažnom dvorištu za djecu predškolske i školske dobi provode se u sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ s ciljem promicanje ekoloških spoznaja o potrebi i načinu očuvanja okoliša.

 

U Dubrovniku, 06.05.2022. godine

NovostiVidi sve

Plaćanje računa putem KEKS Pay aplikacije

S ciljem unaprjeđenja usluga, digitalizacije te stalne skrbi o zaštiti okoliša, u suradnji s Erste bankom omogućili smo našim korisnicima da mjesečne račune primaju digitalno u KEKS Pay aplikaciju te ih plaćaju trajno bez naknada.

Više...

Znate li gdje završava otpad kojeg odvajate?

Od jednog dijela naših sugrađana često možemo čuti komentare kako odvajanje otpada nema smisla jer sav otpad ide na isto mjesto. Što je istina i kako to Čistoća zaista radi?

Više...

Završeni radovi na uređenju odlagališta u Orašcu

Završeni su radovi na uređenju dvaju najfrekventnijih odlagališta u Orašcu i to na lokacijama - put za poznato kupalište Hawaii te u naselju ispod vodospreme.

Više...