Reciklažno Dvorište - Pod Dubom

Adresa: Vladimira Nazora 2A, 20000 Dubrovnik (Pod Dubom)
Telefon: +385 20 642 254

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 13:00 – 20:00
utorak, četvrtak: 08:00 – 15:00
subota: 07:00 – 12:00