buza
Odvoji i pokloni
osmijeh Gradu!
Mnogo je načina kojima možemo pokazati da volimo naš Grad,
a jedan od njih je odvajanjem otpada
buza
Odvoji i pokloni
osmijeh Gradu!
Odvajanje otpada korisna je navika kojom smanjujemo količinu otpada,
štedimo energiju i štitimo okoliš, a samim time čuvamo naše
nasljeđe za generacije koje dolaze...
1 2 17
Arhiva novosti

Ispunite našu anketu

Na više od sto lokacija postavljani su spremnici za primarnu selekciju otpada, a Čistoća kao ovlašteni davatelj usluga odvojeno prikupljeni otpad predaje ovlaštenim oporabiteljima uz predaju pratećeg lista kojim se prati tijek otpada.

Skip to content