Odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje otpada

Na više od 100 lokacija postavljeni su spremnici za prikupljanje papira, stakla, biorazgradivog otpada te ambalaže od plastike i metala.

Na području Grada Dubrovnika provodi se sustav odvojenog prikupljanja otpada.

Na više od 100 lokacija postavljeni su spremnici za prikupljanje papira, stakla, biorazgradivog otpada te ambalaže od plastike i metala, a Čistoća kao ovlašteni davatelj usluga odvojeno prikupljeni otpad predaje ovlaštenim oporabiteljima uz predaju pratećeg lista kojim se prati tijek otpada.

Odvojenim sakupljanjem otpada smanjuju se količine otpada koje će se trajno odložiti na odlagalište te se ujedno prikupljaju sekundarne sirovine  koje se mogu ponovo materijalno i energetski iskoristiti.

Prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13), jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, plastike i ostalih iskoristivih sastavnica komunalnog otpada, a na način koji je postojan i ekonomski učinkovit te u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.