Usluge

Odvoz i zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće javno-prometnih površina kao i briga o javnim WC-ima usluge su koje pruža Čistoća Dubrovnik.

Odvojeno prikupljanje i zbrinjavanje otpada

Na više od 100 lokacija postavljeni su spremnici za prikupljanje papira, stakla, biorazgradivog otpada te ambalaže od plastike i metala.

Vidi više

Čišćenje javnih površina

Zadržavanje grada Dubrovnika na vrhu ljestvice čistih europskih gradova te skrb za očuvanje čistog i zdravog okoliša za sadašnje i buduće generacije misao je vodilja tvrtke Čistoća.

Vidi više

Javni WC

Čistoća upravlja s tri javna WC-a koja su u sustavu naplate, a nalaze se na lokacijama u staroj gradskoj jezgri (Porat) i kontakt zoni iste (Ploče i Pile-ispod Minčete).

Vidi više

Cjenik naših usluga

Na više od sto lokacija postavljani su spremnici za primarnu selekciju otpada, a Čistoća kao ovlašteni davatelj usluga odvojeno prikupljeni otpad predaje ovlaštenim oporabiteljima uz predaju pratećeg lista kojim se prati tijek otpada.

Vidi cjenik Opći uvijeti poslovanja