Vozni park

Naš vozni park sastoji se od 60 vozila koja se dijele u dvije kategorije: vozila za prikupljanje otpada te vozila za održavanje čistoće javnih površina.

Čistoća raspolaže sa 60 specijalnih vozila za prikupljanje otpada i održavanje čistoće javnih površina. Specijalna vozila za prikupljanje otpada s potisnom pločom ovisno o tehnologiji koju koriste, sabijaju otpad u omjeru 1:6.

Manja specijalna komunalna vozila omogućuju češće i u većem obimu prikupljanje raznih vrsta odvojenog otpada, a uvođenjem  električnih vozila, izuzetno malih dimenzija i bez emisije CO2, postiže  se još brža intervencija mobilnih timova na teško dostupnim lokacijama.

Čistoća, kao jedina ovlaštena tvrtka na našem području koja ima dozvolu za prikupljanje i zbrinjavanje glomaznog otpada, raspolaže i vozilom utovarnog prostora 13 m3 sa utovarnom rampom koje omogućuje brže i efikasnije prikupljanje glomaznog otpada s kućnog praga.

Da Čistoća prati najnovija tehnološka dostignuća pokazala je nabavom najmodernijeg samohodnog urbanog usisavača na električni pogon GM1ze, koji je prvi put izložen na najvećem sajmu komunalne opreme IFAT - 2016.