Povijesni razvoj

Tvrtka čistoća osniva se 1952. godine pod nazivom Gradska ustanova za komunalne poslove s ciljem održavanja cjelokupne gradske komunalne infrastrukture. Od osnutka do danas sjedište tvrtke je u Dubrovniku.

2016.

Tvrtka s tradicijom dugom više od pola stoljeća, uspješno postavlja standarde izvrsnosti na području svog djelovanja. Kružno gospodarenje otpadom, s naglaskom na stalno smanjivanje njegovih količina i štetnih svojstava pravilnim odvajanjem otpada, kao i potreba educiranja građana o istome, misao je vodilja tvrtke Čistoća.

1999.

Od 1999. godine tvrtka posluje pod danjašnjim nazivom Čistoća d.o.o. Dubrovnik. Komunalni poslovi obavljaju se po pravilima struke prema unaprijed razrađenim hodogramima i planovima, uz cijeli niz izvanrednih intervencija.

1980.

Početkom 1980. godine mijenja naziv u „Čistoća“ Komunalna radna organizacija, a nakon 1990. tvrtka počinje poslovati pod imenom Javno poduzeće „Čistoća“ Dubrovnik.

1960.

Godine 1960. tvrtka prerasta u Komunalno poduzeće, a 1973. godine registrira se kao tvrtka čije je djelatnost čišćenja javnih površina, odvoz komunalnog i glomaznog otpada, upravljanje i održavanje javnih WC-a, prehrana gradskih golubova, upravljanje tržnicama i ribarnicama, obavljanje mehaničarskih usluga za interne potrebe.

1952.

Tvrtka čistoća osniva se 1952. godine pod nazivom Gradska ustanova za komunalne poslove s ciljem održavanja cjelokupne gradske komunalne infrastrukture. Od osnutka do danas sjedište tvrtke je u Dubrovniku.