Odlagalište Grabovica

Odlagalište otpada „Grabovica“ nalazi se u brdovitom predjelu 25km sjeverozapadno od Dubrovnika te je službeno odlagalište otpada Grada Dubrovnika.

Grabovica je službeno odlagalište grada Dubrovnika te okolnih općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Konavle, a počeci odlaganja komunalnog otpada koji nastaje u domaćinstvu na ovu lokaciju sežu u 1982. godinu.

 

Nalazi se 25 km sjeveroistočno od grada Dubrovnika, u uvali između dva brdašca, nadmorske visine od 421 m. U proteklom razdoblju odloženo cca 260.000 tona otpada.

 

Projekti sanacija i zatvaranja odlagališta započeli su 1996. godine, a konačno zatvaranje očekuje se tijekom 2021. godine.