Rijeka dubrovačka u odvoji i pokloni osmijeh Gradu

Na području Rijeke dubrovačke postavljene su nove košarice za sitni otpad kao i komplet spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastične ambalaže, s ciljem povećanja stopa odvajanja i ovih vrsta otpada.

Uvažavajući prijedloge mještana i predstavnika Gradskog kotara Komolac izabrane su lokacije za postavljanje istih, što će zasigurno pridonijeti još većoj urednosti i čistoći ovoga dijela grada.

Inače, Čistoća kontinuirano obavlja zamjenu starih košarica za sitni otpad novima kao i postavljanje na lokacijama gdje je uočen nedostatak istih. Samo u proteklom razdoblju na preko 48 novih lokacija postavljene su košarice za sitni otpad.

 

Dubrovnik, 02.06.2017. godine

 

 

 

 

 

 

NovostiVidi sve

Novo radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta Mokošica

Od ponedjeljka 02.10.2017. godine radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta Mokošica će biti:

Više...

Korak naprijed u implementaciji BigBelly sustava

Vodeći sustav za pametno upravljanje otpadom na javnim površinama, kojeg je Čistoća implementirala krajem prosinca prošle godine, upotpunjen je sa još 12 dodatnih spremnika.

Više...

Rijeka dubrovačka u odvoji i pokloni osmijeh Gradu

Na području Rijeke dubrovačke postavljene su nove košarice za sitni otpad kao i komplet spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastične ambalaže, s ciljem povećanja stopa odvajanja i ovih vrsta otpada.

Više...