Rijeka dubrovačka u odvoji i pokloni osmijeh Gradu

Na području Rijeke dubrovačke postavljene su nove košarice za sitni otpad kao i komplet spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastične ambalaže, s ciljem povećanja stopa odvajanja i ovih vrsta otpada.

Uvažavajući prijedloge mještana i predstavnika Gradskog kotara Komolac izabrane su lokacije za postavljanje istih, što će zasigurno pridonijeti još većoj urednosti i čistoći ovoga dijela grada.

Inače, Čistoća kontinuirano obavlja zamjenu starih košarica za sitni otpad novima kao i postavljanje na lokacijama gdje je uočen nedostatak istih. Samo u proteklom razdoblju na preko 48 novih lokacija postavljene su košarice za sitni otpad.

 

Dubrovnik, 02.06.2017. godine

 

 

 

 

 

 

NovostiVidi sve

Primjena nove Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom

prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, koja je stupila na snagu 1. studenoga 2017. godine, svi gradovi i općine moraju imati riješen sustav odvojenog prikupljanja otpada, kao što i sva hrvatska kućanstva moraju odvojeno prikupljati otpad.

Više...

Podjela spremnika u Malom Zatonu

Obavještavamo mještane Malog Zatona da će se podjela spremnika za miješani komunalni otpad vršiti u prostorijama Doma kulture u Zatonu

Više...

Novo radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta Mokošica

Od ponedjeljka 02.10.2017. godine radno vrijeme mobilnog reciklažnog dvorišta Mokošica će biti:

Više...