Novosti

Novosti u poslovanju Čistoće pronađite na jednom mjestu.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta za Festu sv. Vlaha

U petak, 3. veljače, reciklažna dvorišta u Dubrovniku i Mokošici bit će otvorena od 07:00 do 10:00 sati.

Više...

Škatulica puna veselja

Tijekom siječnja, u sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“, održane su edukacijske radionice o važnosti odvajanja otpada u DV Škatulica.

Više...

Obavijest stanovnicima Zagrebačke ulice

Obavještavamo stanovnike Zagrebačke i okolnih ulica da je spremnik za miješani komunalni otpad kod kućnog broja 7 (na križanju s Vicinom ulicom), izmješten.

Više...

Obavijest o radu reciklažnih dvorišta 24.12. i 31.12.2022.

Obavještavamo sugrađane i korisnike usluga o promjeni radnog vremena reciklažnog dvorišta u Dubrovniku i mobilnog reciklažnog dvorišta u Mokošici.

Više...

Obavijest - spremnici za glomazni otpad

Zbog nadolazećih blagdana, ovaj mjesec iznimno, spremnici za glomazni otpad u općini Župa dubrovačka bit će postavljeni 27. i 28.12.2022. godine.

Više...

Dan bez plastičnih vrećica

Grad Dubrovnik kontinuirano obilježava Međunarodni dan borbe protiv plastičnih vrećica u prosincu s ciljem edukacije javnosti o štetnosti plastičnih vrećica i zamjeni istih održivijim rješenjima.

Više...

Mališani uče odvajati otpad

Proteklog tjedna u sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ održane su edukativne radionice u dječjim vrtićima Gruž, Izviđač i Radost.

Više...

Odvojiti je lako – u Cicibanu znaju kako!

U Dječjem vrtiću Ciciban održan je niz edukacija o važnosti odvajanja otpada za mališane iz pet vrtićkih skupina.

Više...

Odvajanje je baš COOL!

U sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ započeo je novi ciklus edukacija o važnosti odvajanja otpada.

Više...

Odvoz glomaznog otpada sa Šipana

Obavještavamo stanovnike Šipana da će se glomazni otpad s otoka odvoziti u srijedu 16.11.2022. godine.

Više...

Odvoz glomaznog otpada s Lopuda i Koločepa

Obavještavamo stanovnike Lopuda i Koločepa da će se usluga odvoza glomaznog otpada s otoka pružiti prema sljedećem rasporedu

Više...

Obavijest stanovnicima Knežice

Od 1. studenoga 2022. godine započinje se s odvozom komunalnog otpada s kućnog praga u naseljima Knežica i Tor, sukladno odredbama nove Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika i Zakona o gospodarenju otpadom, te se javna odlagališta u navedenim naseljima ukidaju.

Više...

Cooltura odvajanja otpada na dubrovačkim ulicama

U sklopu kampanje „Cooltura odvajanja otpada“ krenulo se korak dalje u podizanju svijesti o važnosti odvajanja otpad.

Više...

Inovativan čistač na električni pogon

Prateći svjetske trendove i inovacije na polju održavanja čistoće javnih površina nabavili smo specijalno vozilo za pranje i čišćenje T17 na električni pogon.

Više...

Nastavljamo s obnovom voznog parka

Nabavom novih specijalnih vozila za sakupljanje i odvoz otpada nastavljamo s obnovom našeg voznog parka.

Više...