Mobilno Reciklažno Dvorište - Mokošica

Adresa: Vinogradarska 2, 20236 Mokošica
Mobitel: 
+385 99 618 1414

 

Radno vrijeme:
ponedjeljak, srijeda, petak: 07:00 – 14:00
utorak, četvrtak: 12:00 – 19:00
subota: 07:00 – 12:00