Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i Zakonom o izmjenama i dopunama o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013, 85/15. )

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“. Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Čistoća d.o.o., službenik za informiranje Čistoća d.o.o.:

  • pisanim putem na adresu: Čistoća d.o.o.,Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik
  • putem elektroničke pošte na adresu: info@cistocadubrovnik.hr
  • telefaksom na broj: +385 20 412 638
  • telefonom na broj: +385 20 642 339
  • osobno na adresu: Čistoća d.o.o., dr. Ante Starčevića 9, 20 000 Dubrovnik

Službenik za informiranje Čistoća d.o.o.: Ante-Tonći Đurkovićvoditelj odjela PKO poslova

Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak: 8:00 do 15:00 sati

 

 

Linkovi:

Zakon o pravu pristupa informacijama

Izmjene i dopune zakona o pravu pristupa informacijama

Odluka o određivanju službenika za informiranje

 

 

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

 

Propisi EU

 

Ostali propisi