Javna nabava

 

Svi postupci javne nabave objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina.

Temeljem Zakona o javnoj nabavi, u privitku možete naći registar ugovora javne nabave.

 

Poziv na dostavu ponuda - Održavanje poslovnog sustava Inkom

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Usluga odvoza i oporabe biorazgradivog otpada

Poziv na dostavu ponuda - Usluga odvoza i oporabe biorazgradivog otpada

 

Obavijest o poništenju postupka javne nabave - Usluga odvoza i oporabe biorazgradivog otpada

Poziv na dostavu ponuda - Usluga odvoza i oporabe biorazgradivog otpada

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Usluge osiguranja 

Poziv na dostavu ponuda - Usluge osiguranja

 

Obavijest o poništenju postupka javne nabave -  Nabava usluga prijevoza, oporabe i zbrinjavanja plastike KBR 20 01 39   

Poziv na dostavu ponuda - Nabava usluga prijevoza, oporabe i zbrinjavanja plastike KBR 20 01 39

 

Zapisnik s otvaranja ponuda, a temeljem Javnog natječaja za prodaju neispravnih vozila 

Javni natječaj za prodaju neispravnih vozila 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava uložaka za podzemne spremnike

Poziv na dostavu ponuda - Nabava uložaka za podzemne spremnike

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Press kontejner od 20 m3

Poziv na dostavu ponuda - Press kontejner od 20 m3

 

Obavijest o poništenju postupka javne nabave -  Press kontejner od 20m3  

Poziv na dostavu ponuda - Press kontejner od 20 m3

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Paljena prematana žica 

Poziv na dostavu ponuda - Paljena prematana žica

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava ulja i maziva 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava ulja i maziva  

 

JAVNI NATJEČAJ -  Navlakač kontenjera, ugradnja i uređenje kamiona (rekonstrukcija) DU 528 IP

 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave -  Nabava i isporuka vrećica za otpad

Poziv na dostavu ponuda - Nabava vrećica za otpad (rezervirani ugovor čl. 51. ZJN) 

 

JAVNI NATJEČAJ -  Zakup rabljenih pametnih stanica za prikupljanje javnog otpada

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila  

Poziv na dostavu ponuda - Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Radovi iskopa otpada i formiranje pokosa na odlagalištu otpada Grabovica  

Poziv na dostavu ponuda - Poziv - Radovi iskopa otpada i formiranje pokosa na odlagalištu otpada Grabovica 

 

Zapisnik s otvaranja ponuda, a temeljem Javnog natječaja za prodaju neispravnih vozila

Javni natječaj za prodaju neispravnih vozila

 

Javni natječaj za prodaju Horizontalnog Cilindričnog Spremnika (Spremnik za gorivo)

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava robe - Sanitarni materijal

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - Sanitarni materijal

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Održavanje poslovnog sustava Inkom 

Poziv na dostavu ponuda - Održavanje poslovnog sustava Inkom

 

Zapisnik - Prodaja neispravnih vozila i bubnja 

Poziv na dostavu ponuda - Prodaja neispravnih vozila i bubnja

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava novog viličara

Poziv na dostavu ponuda - Nabava novog viličara

 

Zapisnik - Prodaja neispravnih vozila 

Poziv na dostavu ponuda - Prodaja neispravnih vozila

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Ljetna radna odjeća i obuća  

Poziv na dostavu ponuda - Ljetna radna odjeća i obuća

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Usluge osiguranja 

Poziv na dostavu ponuda - Usluge osiguranja  

 

Zapisnik o otvaranju ponuda - Javno nadmetanje za prodaju neispravnog bubnja 

Poziv na dostavu ponuda - Javno nadmetanje za prodaju neispravnog bubnja  

Poziv na dostavu ponuda - Javno nadmetanje za prodaju neispravnog bubnja 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava rabljenog podizača 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava rabljenog podizača 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava Ulja i maziva 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava Ulja i maziva 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava usluge složenog IKT rješenja - mreža kao platforma 

Odluka o produženju roka za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga složenog IKT rješenja - mreža kao platforma  

Poziv na dostavu ponuda - Nabava usluga složenog IKT rješenja - mreža kao platforma  

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava usluge popravka vozila

Poziv na dostavu ponuda - Nabava usluge popravka vozila  

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava službene odjeće i obuće 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava službene odjeće i obuće 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava vrećica za otpad (rezervirani ugovor temeljem čl. 51 ZJN) 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava vrećica za otpad (rezervirani ugovor temeljem čl. 51 ZJN)

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava auto guma za osobna, teretna i dostavna vozila 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava auto guma za osobna, teretna i dostavna vozila

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Oprema za automatsku evidenciju prikupljenih spremnika na vozilua     

Poziv na dostavu ponuda - Oprema za automatsku evidenciju prikupljenih spremnika na vozilu 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 1100 litara   

Poziv na dostavu ponuda - Spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 1100 litara

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava robe - Sanitarni materijal  

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - Sanitarni materijal

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Održavanje poslovnog sustava INKOM 

Poziv na dostavu ponuda - Održavanje poslovnog sustava INKOM

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Zbrinjavanje plastike 08/22 

Poziv na dostavu ponuda - Zbrinjavanje plastike 08/22

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Usluge produkcije računa  

Poziv na dostavu ponuda - Usluge produkcije računa 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabave građevinskih radova na gradskim i prigradskim odlagalištima 

Poziv na dostavu ponuda - Građevinskih radova na gradskim i prigradskim odlagalištima

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabave rabljenog podvozja teretnog vozila

Poziv na dostavu ponuda - Nabavu rabljenog podvozja teretnog vozila

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Zamjena krovišta na objektu u sklopu reciklažnog dvorišta

Poziv na dostavu ponuda - Zamjena krovišta na objektu u sklopu reciklažnog dvorišta

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava vrećica za otpad (rezervirani ugovor, članak 51. ZJN) 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava vrećica za otpad (rezervirani ugovor, članak 51. ZJN)

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Usluge osiguranja

Odluku o produljenju roka za dostavu ponuda - Usluge osiguranja 

Poziv na dostavu ponuda - Usluge osiguranja

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Programska aplikacija za vođenje elektronske evidencije sakupljanja i odvoza otpada te evidenciju korisnika prilikom predaje komunalnog otpada na reciklažnim dvorištima 

Poziv na dostavu ponuda - Programska aplikacija za vođenje elektronske evidencije sakupljanja i odvoza otpada te evidenciju korisnika prilikom predaje komunalnog otpada na reciklažnim dvorištima

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava robe - paljena (žarena) žica

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - paljena (žarena) žica

 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave - Nabava robe - paljena (žarena) žica

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - paljena (žarena) žica

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava robe - Službena odjeća i obuća zimska

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - Službena odjeća i obuća zimska 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava robe - Ulja i maziva 

Odluka o produženju roka poziva za prikupljanje ponuda - Nabava robe - UIja i maziva

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - UIja i maziva

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Usluge odvoza i oporabe biorazgradivog odpada (ključni broj 20 01 08)

Poziv na dostavu ponuda - Usluge odvoza i oporabe biorazgradivog otpada (ključni broj 20 01 08) 

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava rabjenog osobnog vozila 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava rabljenog osobnog vozila

 

Obavijest o poništenju postupka javne nabave -  Usluge odvoza i oporabe biorazgradivog otpada (kljuIni broj 20 01 08)  

Poziv na dostavu ponuda - Usluge odvoza i oporabe biorazgradivog otpada (kljuIni broj 20 01 08)

 

Odluka o odabiru najpovoljnjije ponude - Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila 

Ponovljeni postupak jednostavne nabave- Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Nabava robe - Sanitarni materijal

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - Sanitarni materijal

 

Obavijest o poništenju postupka javne nabave -  Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 240 lit. 

Poziv na dostavu ponuda - Spremnici za miješani komunalni otpad zapremine 240 lit.

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Usluge revizije financijskih izvještaja za 2021. godinu 

Poziv na dostavu ponuda - Usluge revizije financijskih izvještaja za 2021. godinu

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Održavanje poslovnog sustava "INKOM"  

Poziv na dostavu ponuda - Održavanje poslovnog sustava "INKOM"

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Uređenje prometnih površina na lokaciji Grabovica 

Poziv na dostavu ponuda - Uređenje prometne površine na Grabovici

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Ljetna službena odjeća i obuća 

Poziv na dostavu ponuda - Ljetna službena odjeća i obuća

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Košarice za sitni otpad s pepeljarom 

Poziv na dostavu ponuda - Košarice za sitni otpad s pepeljarom

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Cinčani spremnici zapremine 1100 litara  

Poziv na dostavu ponuda - Cinčani spremnici zapremnine 1100 litara

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Nabava vrećica za otpad 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava vrećica za otpad

 

Objava javnog nadmetanja za prodaju neispravnih vozila

 

Odluka o odabriru najpovoljnije ponude - Programska aplikacija za vođenje elektornske evidencije sakupljanja i odvoza otpada te evidenciju korisnika prilikom predaje komunalnog otpada na reciklažnim dvorištima

Poziv na dostavu ponuda - Programska aplikacija za vođenje elektornske evidencije sakupljanja i odvoza otpada te evidenciju korisnika prilikom predaje komunalnog otpada na reciklažnim dvorištima

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nadogradnja sustava naplate javnih WC-ova 

Poziv na dostavu ponuda - Nadogradnja sustava naplate javnih WC-ova

 

Zapisnik - Javno nadmetanje za prodaju neispravnog bubnja 

Objava javnog nadmetanja za prodaju neispravnog bubnja

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava robe - Ulja i maziva 

Produljenje roka za dostavu ponuda - Nabava robe - Ulja i maziva 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - Ulja i maziva

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava usluga prijevoza, oporabe i zbrinjavanja plastike k. br. 20 01 39 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava usluga prijevoza, oporabe i zbrinjavanja plastike k. br. 20 01 39

 

Objava javnog nadmetanja za prodaju neispravnog bubnja

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Usluge drobljenja glomaznog otpada (ključni broj 20 03 07)

Poziv na dostavu ponuda - Usluge drobljenja glomaznog otpada (ključni broj 20 03 07)

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava usluga složenog IKT rješenja – Mreža kao platforma 

Poziv na dostavu ponuda - Nabava usluga složenog IKT rješenja – Mreža kao platforma

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava robe - Sanitarni Materijal

Poziv na dostavu ponuda - Nabava robe - Sanitarni Materijal

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Usluga revizije financijskih izvještaja za 2020. godinu

Poziv na dostavu ponuda - Usluga revizije financijskih izvještaja za 2020. godinu

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 1.100 litara i 240 litara  

Poziv za prikupljanje ponuda -  Spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 1.100 litara i 240 litara

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Najam stroja za potrebe guranja i planiranja otpda na deponiju 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Najam stroja za potrebe guranja i planirana otpada na deponiju

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Službena odjeća i obuća zimska 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Službena odjeća i obuća zimska

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava robe - Mobilni kontenjer s kompaktorom

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Mobilni kontenjer s kompaktorom

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava potrošnog materijala: Tinte i toneri

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava potrošnog materijala: Tinte i toneri

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Migracija podataka i održavanje poslovnog sustava "INKOM"  

Poziv za prikupljanje ponuda -  Migracija podataka i održavanje poslovnog sustava "INKOM"

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Dokup i ažuriranje postojećih Progress licenci 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Dokup i ažuriranje postojećih Progress licenci

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava informatičke opreme 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava informatičke opreme

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Usluga nadogradnje poslovnog sustava "INKOM" 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Usluga nadogradnje poslovnog sustava "INKOM" 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Usluge održavanja i nadogradnji poslovnog sustava "Argosy" 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Usluge održavanja i nadogradnji poslovnog sustava "Argosy" 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava usluge prijevoza,  oporabe i zbrinjavanja plastike KBO 20 01 39

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava usluge prijevoza,  oporabe i zbrinjavanja plastike KBO 20 01 39 

 

Obavijest o poništenju postupka javne nabave -  Nabava odvoza i zbrinjavanja plastike KBO 20 01 39 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava odvoza i zbrinjavanja plastike KBO 20 01 39 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava robe - spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 1100 litara 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - spremnici za miješani komunalni otpad zapremnine 1100 litara

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Sustav za evidenciju i pražnjenje spremnika 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Sustav za evidenciju i pražnjenje spremnika

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava robe - najam stroja za potrebe guranja i planiranja otpada na deponiju 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - najam stroja za potrebe guranja i planiranja otpada na deponiju

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava robe -  Nabava i isporuka ulja i maziva za motorna vozila  

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Nabava i isporuka ulja i maziva za motorna vozila

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava robe -  Vrećice za otpad  

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Vrećice za otpad (rezervni ugovor)

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava robe - Sanitarna kamena kućica  

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Sanitarna kamena kućica

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Usluge revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Usluge revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Ljetna službena odjeća i obuća 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Ljetna službena odjeća i obuća 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava robe - Auto Gume 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Auto Gume 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava robe - Komposteri

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Komposteri

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Zaštitarske usluge  

Poziv za prikupljanje ponuda -  Zaštitarske usluge

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava usluga složenog IKT rješenja - Mreža kao platforma 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava usluga složenog IKT rješenja - Mreža kao platforma

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava robe - Električna čistilica

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Električna čistilica

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava robe - Košarice za sitni otpad s pepeljarom

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Košarice za sitni otpad s pepeljarom

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava robe - Sanitarni materijal 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - Sanitarni materijal

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Najam sustava mobilnih video nadzora odlagališta

Poziv za prikupljanje ponuda -  Najam sustava mobilnih video nadzora odlagališta

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava robe - spremnici za miješani komunalni otpad, zapremnine 1.100 litara

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava robe - spremnici za miješani komunalni otpad, zapremnine 1.100 litara

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Građevinski radovi na sanaciji oštečenih betonskih površina

Poziv za prikupljanje ponuda -  Građevinski radovi na sanaciji oštećenih betonskih površina

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Službena odjeća i obuća zimska

Poziv za prikupljanje ponuda -  Službena odjeća i obuća zimska

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Komposteri 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Komposteri

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Rezervni auto dijelovi

Poziv za prikupljanje ponuda -  Rezervni auto dijelovi

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Usluga nadogradnje poslovnog sustava "Argosy"

Poziv za prikupljanje ponuda -  Usluga nadogradnje poslovnog sustava "Argosy"

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Građevinski radovi za izradu platoa za kontejnere na otoku Šipanu

Poziv za prikupljanje ponuda -  Građevinski radovi za izradu platoa za kontejnere na otoku Šipanu

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Građevinski radovi na ugradnji podzemnih spremnika za otpad

Poziv za prikupljanje ponuda -  Građevinski radovi na ugradnji podzemnih spremnika za otpad

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Usluga održavanja poslovnog sustava "Argosy"

Poziv za prikupljanje ponuda -  Usluga održavanja poslovnog sustava "Argosy"

 

 

Objava javnog nadmetanja za prodaju rashodovanih vozila

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Usluga najma vozila putem operativnog leasinga

Poziv za prikupljanje ponuda -  Usluga najma vozila putem operativnog leasinga

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Potrošni materijal tinte i toneri

Poziv za prikupljanje ponuda -  Potrošni materijal tinte i toneri

 

 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave -  Usluga najma vozila putem operativnog leasinga

Poziv za prikupljanje ponuda -  Usluga najma vozila putem operativnog leasinga

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Ljetna službena odjeća i obuća

Poziv za prikupljanje ponuda -  Ljetna službena odjeća i obuća

 

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Dizelsko gorivo - Eurodiesel BS

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Dizelsko gorivo - Eurodiesel BS

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava i isporuka Ulja i maziva za motorna vozila

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava i isporuku Ulja i maziva za motorna vozila

 

 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave -  Nabava i isporuku Ulja i maziva za motorna vozila

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava i isporuku Ulja i maziva za motorna vozila

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Usluge revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabavka i isporuka spremnika za otpad, zapremnine 770 i 1100 litara

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava i isporuka spremnika za otpad, zapremnine 770 i 1100 litara

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava ekoloških vrećica za otpad

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava ekoloških vrećica za otpad

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabavka guma za osobna, dostavna i teretna vozila

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava guma za osobna, dostavna i teretna vozila

 

 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave -  Nabava i isporuka vrećica za otpad

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabavu i isporuku vrećica za otpad

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava i isporuka sustava za naplatu, ulaz-izlaz javni wc 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabavu i isporuku sustava za naplatu, ulaz-izlaz javni wc

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava i isporuka rabljenog teretnog vozila - Furgon

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabavu i isporuku teretnog vozila

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava sitnog materijala 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava sanitarnog materijala

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Sanacija pristupne ceste za odlagalište Grabovica

Poziv za prikupljanje ponuda -  Sanacija pristupne ceste za odlagalište Grabovica

 

 

Obavijest o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda -  Javno nadmetanje za prodaju rashodovanih vozila

Objava javnog nadmetanja za prodaju rashodovanih vozila

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava i isporuka košarica za sitni otpad s pepeljarom i uloškom 

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava i isporuka košarica za sitni otpad s pepeljarom i uloškom

 

 

 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava i isporuka teretnog vozila za prikupljanje otpada

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava i isporuka teretnog vozila za prikupljanje otpada

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Adaptacija postojećih sanitarnih čvorova

Poziv za prikupljanje ponuda -  Adaptacija postojećih sanitarnih čvorova

 

 

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Nabava specijalnih komunalnih vozila za sakupljanje komunalnog otpada (2 komada)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Nabava specijalnih komunalnih vozila za sakupljanje komunalnog otpada (2 komada)

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Nabava i montaža samostojećih zaštita za spremnike

Poziv za prikupljanje ponuda -  Nabava i montaža samostojećih zaštita za spremnike

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  usluga revizije financijskih izvještaja za 2017. godinu

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Rekonstrukcija krova pomoćne zgrade tvrtke Čistoća d.o.o., Sima Savinovića 23, Čibača, Župa Dubrovačka

Poziv za prikupljanje ponuda - Rekonstrukcija krova pomoćne zgrade tvrtke Čistoća d.o.o., Sima Savinovića 23, Čibača, Župa Dubrovačka  

 

  

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  najam sustava za satelitsko praćenje vozila, praćenje troškova voznog parka i sustava za usmeravanje (rutiranje) vozila

Poziv za prikupljanje ponuda - najam sustava za satelitsko praćenje vozila, praćenje troškova voznog parka i sustava za usmjeravanje (rutiranje) vozila 

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -  Servis i zamjena originalnih dijelova za nadogradnju Cristanini Minisanimatic 80

Poziv za prikupljanje ponuda - Servis i zamjena originalnih dijelova za nadogradnju Cristanini Minisanimatic 80

 

  

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave - najam sustava za satelitsko praćenje vozila, praćenje troskova voznog parka i sustava za usmjeravanje (rutiranje) vozila

 

 

Poziv za prikupljanje ponuda - najam sustava za satelitsko praćenje vozila, praćenje troškova voznog parka i sustava za usmjeravanje (rutiranje) vozila

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - nabava i isporuka spremnika za otpad, zapremnine 120 litara 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - nabava i isporuka spremnika za otpad, zapremnine 240 litara

Odgovori na upite u postupku jednostavne nabave "Nabava i isporuka spremnika za otpad, zapremnine 120 i 240 litara, evidencijski broj: 32/17 i 33/17

Poziv za prikupljanje ponuda - nabava i isporuka spremnika za otpad, zapremnine 120 litara

Poziv za prikupljanje ponuda - nabava i isporuka spremnika za otpad, zapremnine 240 litara

  

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude  - nabava i isporuka spremnika sa samoprešanjem za samopodizač spremnika

Poziv za prikupljanje ponuda - nabava i isporuka spremnika sa samoprešanjem za samopodizač spremnika

 

  

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude  - usluga održavanja poslovnog sustava "Argosy"

Poziv za prikupljanje ponuda za uslugu održavanja poslovnog sustava "Argosy"

  

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude  - usluga usitnjavanja biorazgradivog otpada (k.br. 20 02 01) specijalnim strojem

Poziv na dostavu ponuda za uslugu usitnjavanja biorazgradivog otpada (k.br. 20 02 01) specijalnim strojem

  

 

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave - spremnik sa samoprešanjem

Poziv na dostavu ponuda nabava i isporuka spremnika sa samoprešanjem

 

 

 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Nabava i isporuka Eurodizel BS goriva 

Poziv na dostavu ponuda nabava i isporuka Eurodizel BS goriva

  

 

 Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Brojač i sortirka kovanica - HRK i EUR

 Poziv na dostavu ponuda nabava brojača i sortirke kovanica u valutama HRK i EUR

 

 

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - usluga usitnjavanja bio razgradivog otpada (k.br. 20 02 01) specijalnim strojem

 Poziv na dostavu ponuda za uslugu usitnjavanja biorazgradivog otpada (k.br. 20 02 01) specijalnim strojem

 

  

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - nabava telekomunikacijske usluge (prijenos glasa i podataka) u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

Poziv na dostavu ponuda za nabavu telekomunikacijske usluge (prijenos glasa i podataka) u pokretnoj telekomunikacijskoj mreži

 

  

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave Dizelskog goriva – Eurodiesel BS

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  Dizelsko gorivo – Eurodiesel BS