Vrste otpada

Glomazni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Glomazni otpad građani mogu besplatno odlažiti u reciklažnom dvorištu ili naručiti usluga odvoza.

Vrste otpada

Papir i karton

Odlažemo sljedeće:

 • Novine, časopisi, reklamni letci, prospekti, katalozi, kalendari
 • Knjige s papirnatim ili kartonskim koricama, bilježnice, notesi (bez spiralnog uveza)
 • Uredski papir, papirnate omotnice, pisma, kartonski fascikli
 • Čiste papirnate vrećice
 • Karton i kartonska ambalaža (spljoštena i u manjim komadima), kartonska ambalaža za jaja
 • Valovita ljepenka

NE odlažemo sljedeće:

 • Plastificirani papir
 • Upotrebljene papirnate maramice, salvete i pelene
 • Korišteni papirnati tanjuri i čaše
 • Fotografije
 • Vlažni ili truli papir ili karton
 • Prljavi papir
 • Knjige s plastificiranim ili kožnim koricama

Plastika

Odlažemo sljedeće:

 • Plastične boce od soka, mlijeka, vode
 • Plastične boce od ulja i octa
 • Ostala plastična ambalaža, poput čaša od jogurta ili posudica margarina
 • Jednokratni plastični pribor za jelo
 • Čiste plastične vrećice, prianjajuće folije
 • Predmeti od plastike (npr. zdjelice i slično)
 • Boce sredstava za osobnu higijenu i čišćenje
 • Tetrapak

Napomena: sva plastična ambalaža treba biti isprana od ostataka sadržaja i, ukoliko je to moguće, spljoštena.

 

NE odlažemo sljedeće:

 • Ambalaža od motornih ulja i maziva
 • Ambalaža od opasnih i zapaljivih tvari

Staklo

Odlažemo sljedeće:

 • Ambalažno staklo
 • Staklene boce
 • Staklenke teglice (očišćene od ostataka sadržaja, bez čepova i poklopaca)
 • Razbijene staklene čaše (ne kristalne!)

 

NE odlažemo sljedeće:

 • Ogledala
 • Prozorska stakla
 • Armirano staklo, vatrostalno staklo
 • Kristal
 • Porculan
 • Žarulje
 • Medicinsko i laboratorijsko staklo (infuzije, ampule, epruvete)

Metal

Odlažemo sljedeće:

 • Limenke
 • Konzerve
 • Metalni čepovi i poklopci (ambalaža treba biti isprana i, ako je to moguće, spljoštena)
 • Aluminijska folija

 

NE odlažemo sljedeće:

 • Metalna ambalaža s ostacima boje, lakova ili drugih zapaljivih tvari
 • Metalna ambalaža od deodoranata i drugih sprejeva pod tlakom

Glomazni otpad

Glomazni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Glomazni otpad građani mogu besplatno odlažiti u reciklažnom dvorištu ili naručiti usluga odvoza.

 

Odlažemo sljedeće:

 • Drvo (drveni stolovi, stolice, ormari, ostali predmeti od drva...)
 • Plastika (plastični stolovi, stolice, plastične bačve i posude, kanistri, gajbe…)
 • Metali (metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj...)
 • Ostalo (madraci, kauči, tekstil, odjeća...)

 

NE odlažemo sljedeće:

 • Građevinski otpad (beton, opeka, crijep, pločice, keramika, drvena i plastična stolarija, građ. materijali od azbesta i gipsa, šuta…)
 • Opasni otpad
 • Električni i elektronički otpad
 • Otpadne gume
 • Otpadna vozila
 • Otpadne baterije
 • Akumulatori…..

Navedene vrste otpada sakupljaju se i zbrinjavaju putem ovlaštenih sakupljača ili koncesionara.

EE otpad

EE otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektroničke uređaje i opremu. EE otpad iz kućanstva možete odložiti u reciklažnom dvorištu ili zbrinuti pozivom na besplatni broj telefona       091 681 8412.

 

EE otpad podrazumijevamo sljedeće:

 • Veliki kućanski uređaji (hladnjaci, ledenice, strojevi za pranje, sušilice, električni štednjaci)
 • Mali kućanski uređaji (usisavači, uređaji za pranje, glačala, uređaji za šišanje, pranje kose)
 • Oprema informatičke tehnike
 • Oprema za telekomunikacije
 • TV, radioaparati,
 • Rasvjetna oprema

Tekstil

Staru odjeću i tekstil možete odložiti u za to predviđene spremnike na javnim površinama ili u reciklažnom dvorištu.

 

 Odlažemo sljedeće:

 • Odjeća, ručnici, zavjese
 • Deke, posteljina
 • Ostali otpadni tekstilni proizvodi.

 

 

NE odlažemo sljedeće:

 • Obuća, kožna torba
 • Pernati jastuci, popluni
 • Materijale životinjskog podrijetla

Biootpad

Biootpad je kuhinjski otpad nastao pripremom hrane te vrtni ili zeleni otpad.

 

Pod biootpadom podrazumijevamo slijedeće:

 • Kuhinjski otpad (sirovi ostaci voća i povrća, kora i listovi voća i povrća, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci kruha i peciva, ostaci recikliranog papira)
 • Vrtni ili zeleni otpad (otkos trave i živice, lišće, granje, uvenulo cvijeće, otpalo cvijeće, otpalo voće, zemlja iz lončarica za cvijeće, počupani korov, kora drveta, iglice četinara)
 • Ostali biootpad (kosa, dlaka, slama, piljevina, borove iglice, papirnate maramice, manje količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)