Što je otpad?

Važno je shvatiti da nije sav otpad smeće. Mnoge otpadne sirovine i materijali mogu se ponovno iskoristiti pod uvjetom da su odvojeno sakupljeni. Time se stvaraju se nove vrijednosti, novi resursi, štedi novac i utrošena energija, smanjuje komunalni troškovi, pomaže povećanju zaposlenosti.

ŠTO JE OTPAD?

Otpad je odbačeni materijal, proizvod ili predmet koji se više ne upotrebljava, odnosno nije upotrebljiv u prvobitnom obliku. Otpad je svaka tvar koju posjednik odbacuje, namjerava odbaciti ili mora odbaciti.

Važno je shvatiti da nije sav otpad smeće. Mnoge otpadne sirovine i materijali mogu se ponovno iskoristiti pod uvjetom da su odvojeno sakupljeni. Time se stvaraju se nove vrijednosti, novi resursi, štedi novac i utrošena energija, smanjuje komunalni troškovi, pomaže povećanju zaposlenosti.

 

ODVAJANJE OTPADA POČINJE KOD KUĆE

Gdje je najbolje započeti s odvajanjem otpada nego u vlastitim domovima.

U našoj kuhinjskoj kanti možemo pronaći različite otpatke poput papira, plastike, metala ili stakla, razne ambalaže i ostatka hrane, koje bi trebali odvojiti budući nekontroliranim odlaganjem otpada u prirodi ugrožava se zdravlje ljudi i onečišćuju izvori vode.

Stoga je potrebno odvojiti koristan otpad koji se može reciklirati poput stakla, metala, papira ili plastike odnosno otpad koji u velikoj većini spada u ambalažni otpad, od onog koji se ne može upotrijebiti kao što su ostaci hrane.

Odvajanjem kućnog otpada mali je doprinos koji svatko od nas može dati za zaštitu okoliša.